Äntligen samsyn?! Del 1

Hösten 2017 kommer att innebära ett arbete som kommer att prägla idrotten i Sörmland för lång framtid framöver. Jag pratar om processen med att skapa samsyn mellan våra idrotter. Arbetet har satt igång tillsammans med några av de större lagidrotterna och planen är att det ska växa till att omfatta fler. Ingen beskriver detta bättre än min kollega Jonas Nilsson som till vardags jobbar med idrotten i Katrineholm. I kommande två blogginlägg får du följa hans tankar:

Samsyn mellan olika idrotter när det gäller att skapa möjligheter för fler att dubbelidrotta längre upp i åldrarna har blivit en trend som sprider sig över landet. I allt fler distrikt enas olika idrotters distriktsförbund kring ambitionen att underlätta för ungdomar att träna och tävla med de idrotter som de själva vill utan att de olika verksamheterna krockar. Det är en mycket bra ambition!

Självklart kräver denna typ av ambition också ett aktivt arbete där idrotterna inte nöjer sig med en skriftlig överenskommelse utan också konkret ser över och i vissa fall förändrar sin verksamhet så att vardagen faktiskt blir enklare för de ungdomar som vill dubbel- eller trippelidrotta. Det arbetet är mycket viktigare, och svårare, än undertecknandet av en gemensam överenskommelse.

Samsyn i vardagen
Jag är själv idrottsförälder till två söner, den ena 8år och den andra 3år. Den äldre sonen har tack vare, eller kanske på grund av, mitt eget idrottsintresse varit med inom idrottsrörelsen sedan 3-4års ålder. Jag har på nära håll sett de krockar som sker mellan olika idrotter mycket tidigare än i ungdomsåren. Min son vill som många andra barn i 5-9års ålder testa många olika aktiviteter: handboll, fotboll, innebandy, tennis, dans, friidrott, olika musikinstrument med mera. Det ställer mig som förälder inför flera utmaningar: veckodagarna räcker inte till för alla aktiviteter, plånboken räcker inte till för alla medlemsavgifter, mitt föräldraengagemang räcker inte till för skjutsar, kiosker, lotter och så vidare.

Det innebär att redan när barnen är 5-7år och ska delta i fotbollsskola, skridskoskola, simskola eller handbollsskola så måste vi föräldrar göra ett aktivt val om vilken idrottsinriktning våra barn ska välja. Ofta blir det den verksamhet som vi själva har en egen positiv erfarenhet av. På vissa orter kanske det dessutom finns ett begränsat utbud av idrotter vilket gör att möjligheten att välja den idrott man helst vill begränsas ytterligare, detta kan bero på brist på anläggningar, ekonomiska resurser eller i vissa fall brist på ledare och engagemang. Kanske finns det bara en fotbollsförening på orten och därför börjar alla spela fotboll, ”något behöver ju barnen göra på fritiden”.

Allt detta påverkar barns möjligheter till ett mångsidigt och livslångt idrottande. Om jag som förälder tidigt begränsar mina barns idrottande till exempelvis bara fotbollsträning på fotbollsplanen så ger jag dem ett väldigt litet urval att fortsätta inom idrotten hela livet – antingen fortsätter de med fotboll eller så slutar de. Om jag istället ger barnen en bred bas med erfarenheter och färdigheter inom många olika idrotter så ger jag dem många fler olika valmöjligheter att fortsätta inom idrotten hela livet. De kan välja tennis, handboll, basket, simning eller gymnastik oavsett om vi pratar om elit eller motionsnivå.

Jag tycker att detta Samsynsarbete på lokal nivå mellan olika idrotter, föreningar och ledare är en mycket viktig del för att skapa livslångt idrottande och underlätta i föräldrars och barns vardag. Det handlar inte bara om att förhindra krockar mellan olika idrotter utan att även skapa förutsättningar för alla barn att hitta sitt fritidsintresse oavsett fysiska, psykiska, ekonomiska eller sociala förutsättningar. Bidra till samordningsvinster mellan olika föreningar där vi på riktigt sätter fokus på varje barns möjlighet att hitta sitt intresse i kombination med att rekrytera barn till vår egen idrott och förening. Det innebär samtidigt att när vi väl har barn i vår verksamhet ska vi göra den så bra, rolig, attraktiv och utvecklande att de alltid längtar till nästa träningspass.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s